תשובה לתרגיל הראשון: אני כותבת נסיון מהטלפון ובדיקה האם מגיע במיילתשובה לתרגיל השני: נסיון לחלק שני של ההנחיה. דווקא נחמד לכתוב בטלפון...

Untitled_4

  1. שרון נבות ניר :

    תשובת נסיון לנסיון 123