תשובה לתרגיל הראשון:

אני מנסה שוב להביןן מה קורה פה. כבר כתבתי הנחיה ראשונה על השם משתמש הזה. למה זה לא מופיע פה?

תשובה לתרגיל השני:

נסיון נוסף

434mornir

מוזמנים לכתוב פה