386mornir

תגובה לתרגיל הראשון

אני מנסה לכתוב תרגיל ראשון

הי מור תודה על הכנות. בהחלט הצלחת לכתוב תרגיל ראשון כל הכבוד

טכנופוביה לפנים

אולי נשנה להתמודדות עם טכנופוביה?

מוזמנים לכתוב פה