תשובה לתרגיל הראשון: אני כותבת נסיון מהטלפון ובדיקה האם מגיע במיילתשובה לתרגיל השני: נסיון לחלק שני של ההנחיה. דווקא נחמד לכתוב בטלפון...

08

אוק2017

Untitled_4

1    
08/10/2017RIlanit