לפעמים, בעקבות הכתיבה שלך, עולה צורך בתרגיל כתיבה נוסף באותו נושא שבועי, כדי לחדד את הנקודה, להבין אותה מנקודת מבט נוספת או כדי להעמיק את ההתקדמות. תוכלי לכתוב את התרגיל בתגובה לפגישה הזו. אני אתייחס גם אליו כשאצור עבורך את הנחיית הכתיבה הבאה שלך.