תנאי שימוש באתר “סיפור חדש”
ברוכים הבאים לאתר סיפור חדש www.www.sipurhadash.co.il (להלן: “האתר”).
האתר מנוהל ע”י שרון נבות ניר, מנחה מוסמכת של NLP ודמיון מודרך (להלן: “שרון”).
אנו מודים לכם על שימושכם באתר ומקווים שהשימוש בו, בכפוף לאמור להלן, יענה על דרישותיכם.
הוראות כלליות
1. האתר עוסק בליווי תהליכי מודעות באמצעות תרגילי כתיבה מקוריים ומותאמים אישית המתבססים על טכניקות NLP.
2. השימוש באתר לרבות בתכנים הכלולים בו ובשירותים המוצעים בו, כפוף לתנאים המפורטים להלן (“תנאי השימוש”), ומהווה הסכמה מצידך לתנאים אלו. ככל שאינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או מקצתם, אין לעשות כל שימוש בתכני האתר לכל מטרה שהיא.
3. המונח “תכנים” ו/או “תכני האתר” כולל כל מידע, לרבות מילולי, קולי, חזותי בין בנפרד ובין בשילובם, וכן עיצובו, עיבודו, עריכתו, הפצתו ודרך הצגת המידע לרבות, אך מבלי להגביל באמצעות איורים, סרטונים, תמונות, הנפשה (animation), צלמית (icon) ודמויות.
4. השימוש באתר ובתכנים שבו נועדו לשימושו הפרטי והאישי של המשתמש בלבד.
5. השימוש באתר, בתכניו ובשירותים המוענקים בו אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי, רפואי, נפשי או כל טיפול אחר הנדרש מהמשתמש.
6. שם המשתמש ו/או הסיסמאות הניתנות למשתמש על ידי האתר הינן אישיות ואין להעבירן לאחר.
7. שרון רשאית לשנות האתר, את מבנהו, מראהו, תכניו, שירותיו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, כולם או מקצתם, וזאת ללא צורך בהודעה מראש, ובכפוף לכך כי זכויותיו של המשתמש לא ייפגעו כתוצאה מהשינויים.
השירותים המוצעים באתר
8. משתמשים המתעניינים בליווי תהליך של הנחיה נרשמים לתרגיל ניסיון עם שרון ללא עלות, וזאת לאחר מילוי טופס רישום ובו פרטים אישיים.
9. משתמש אשר לאחר מילוי התרגיל הראשון יהיה מעוניין להתחיל את תהליך הליווי, ישלם לשרון את עלות התהליך כפי שיהי נקוב באתר מעת לעת.
10. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהצלחת תהליך הליווי באתר כפופה למסירת פרטים מלאים ונכונים לשרון וכן לשיתוף פעולה מלא מצידו לכל אורך תהליך הליווי.
11. המשתמש מצהיר כי הינו מבין שהצלחתו של תהליך הליווי המוענק למשתמשים במסגרת האתר אינה ניתנת לכימות ומדידה והיא שונה מאדם לאדם. אין באפשרות האתר להתחייב לתוצאה מסוימת וספציפית אלא למתן שירותים מלאים.

כספים
12. תשלומים עבור שירותיי האתר יתבצעו באמצעות סליקת כרטיסי אשראי בלבד.
13. דמי ביטול ישולמו בהתאם לחוקי הגנת הצרכן.
קניין רוחני
14. כל זכויות הקניין הרוחני מכל סוג ומין לרבות אך מבלי להגביל זכויות יוצרים בתכנים והשירותים המוצעים והמופיעים באתר לרבות בשם “סיפור חדש” הינם בבעלותה הבלעדית של שרון, או של צדדים שלישיים אשר העניקו לחברה רישיון שימוש בתכנים אלו, בהתאם לעניין.
15. חל איסור מוחלט להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצוב התכנים באתר ו/או מוסיפים ו/או מחסירים מהם תכנים כלשהם בכלל ותכנים פרסומיים ומסחריים בפרט.
16. כל הזכויות בתכני האתר ובעיצובו הינם בבעלות שרון בלבד וחל איסור מוחלט לבצע כל שינוי באתר ו/או להעתיק, לשכפל, להציג, לפרסם, להפיץ, לשדר, להעביר לאחר, ליצור יצירות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, המוצרים או השירותים שמקורם באתר, ללא אישור מראש בכתב ובמפורש מהחברה.
אבטחת מידע
17. נוכח השירותים הניתנים באתר ונוכח מהותו של האתר, ידוע למשתמש כי פרטיו האישיים והמידע אשר ימסור במסגרת תהליך הליווי יישמרו באזור הפרטי שלו באתר. האתר לא יעביר לאחרים את הפרטים והמידע של המשתמש, אלא בהתאם להוראות הדין או בית המשפט המוסמך לכך.
18. האתר יעשה כל מאמץ סביר לשם התקנה של תוכנות אבטחת מידע לשם שמירה על פרטי המשתמשים ולמען הגנה על פרטיותם. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שאין באפשרות האתר להבטיח הגנה מלאה על פרטיו.
הגבלת אחריות
19. השימוש באתר ושירותיו הינו על אחריות המשתמש בלבד והאתר ו/או שרון אינם אחראים לנזקים ו/או הפסדים, בין ישירים ובין עקיפים, ככל שייגרמו למשתמש בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים המוצעים בו, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.
20. בהתאם להוראות הדין, החברה מתחייבת לשמור הן על אבטחת התכנים והמידע המוצגים באתר והן על פרטי המשתמשים הנמסרים באתר.
21. אין בהצבת קישוריות באתר (Links) כדי להוות הצעה, הבעת תמיכה, הסכמה או מתן חסות של האתר לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים בקישוריות אלו.
22. שימושו של המשתמש באתר מהווה התחייבותו לשיפוי האתר ו/או שרון ככל שיתבעו לדין ו/או ידרשו לשלם כספים כתוצאה משימוש המשתמש באתר.
23. האתר ו/או שרון רשאים לחסום את המשתמש מכלל הפעילות באתר ככל שפעילות המשתמש תתגלה כפוגענית כלפי האתר ו/או שרון ו/או צד ג’ כלשהו.
• תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.