שאלות מדייקות נועדו כדי שתמצאי בעצמך תשובות מדויקות. יש לענות במילה או במשפט. אם יש לך צורך לענות ביותר ממילה או משפט, כתבי לעצמך בצד ואז כתבי לי תשובה מדויקת במילה או במשפט.