ממלא מקום

זה כל הסיפור – סדנה תהליכית

לבחירה
ממלא מקום

סדנה חד פעמית

לבחירה
ממלא מקום

פגישת כתיבה אחת

לבחירה
ממלא מקום

פגישות כתיבה למשך 9 שבועות (התהליך השלם)

לבחירה
ממלא מקום

פגישות כתיבה למשך שלושה שבועות

לבחירה